Apraksts

Ar šo mācību komplektu skolēni turpina apgūt mācību priekšmetu „Literatūra”. Mācību komplekts rosinās jautājumus par literatūras kā mākslas veida specifiku, veidos priekšstatu par literāru darbu, tā īpašo pasaules atveides modeli, piedāvās spēles prieku par literatūras pamatveidu un visdažādāko žanru iepazīšanu. Mācību saturs mudinās skolēnus saistīt literatūras un folkloras atziņas ar savu pieredzi, aicinās piedalīties lasītāju semināros, lai taptu par izglītotu lasītāju un domājošu personību.

Mācību saturs izkārtots divās mācību grāmatās, kuru moto ir „Es un citi pasaulē”. Mācību grāmatas rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt zināšanas un redzesloku par piedāvāto tēmu, izmantojot informācijas logu „Uzzini vairāk!”, kurā norādītas interneta vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c. Mācību grāmatas ievadā piedāvāts noskaidrot grāmatu drukāšanas vēsturi, Dzejas dienu tradīcijas, veikt pētnieciskus uzdevumus par grāmatu lasīšanu. Skolēni turpinās iepazīt tautasdziesmas (par cilvēka dzīves sākumu) un pasakas. Skolēni pētīs un salīdzinās latviešu un cittautu brīnumpasakas. Turpinās iepazīt literārās pasakas žunru, lasot A. Sakses, A. A. Milna literāros darbus un veicot daudzveidīgus uzdevumus. Skolēni turpinās iepazīti dzeju, lasot F. Bārdas, P. Brūvera, M. Cielēnas, Vika, O. Vācieša, I. Ziedoņa, I. Zanderes, J. Baltvilka dzejoļus. Skolēni iepazīs literatūras žanru tēlojums, lasot „Baltās grāmatas” tēlojumu, un turpinās padziļināt izpratni par žanru stāsts, lasot V. Belševicas un Ē. Kestnera darbu fragmentus. Mācību grāmatas piedāvā skolēniem piedalīties Lasītāju semināros, kuros viņiem būs iespēja patstāvīgi izvēlēties, lasīt un apspriest A. Lindgrēnes darbus un jaunākās bērnu literatūras darbus. Lasītāju seminārs stiprina skolēnu kreativitāti, vērtēšanas un retorikas prasmes. Šo darbu skolēns turpinās arī 6., 7., 8. un 9. klasē.

Publikācijas

Iesaki draugiem