Apraksts

Komplekts TIP TOP izstrādāts atbilstoši "Integrētai programmai sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā" paredzēto tēmu apguvei. Komplekts sastāv no DARBA KARTĒM, SKOLOTĀJA GRĀMATAS, AUDIODISKA.
Darba kartes veido 34 pamatkartes visam mācību gadam, divas svētku kartes (Mārtiņi, Lieldienas), papīra lellītes, aplokšņu šabloni un 4 papildlapas ar mazajām kartītēm. Skolotāja grāmatā ir mācību satura plānojums, sasniedzamie rezultāti, metodiskie ieteikumi rotaļnodarbības organizēšanai un daudzveidīgi papildmateriāli.
Audiodisks palīdzēs attīstīt klausīšanās prasmi. Diskā iekļauto dziesmu vārdi un notis ir dotas skolotāju grāmatā. Šobrīd noris sagatavošanās darbs pie interaktīva materiāla veidošanas.

Publikācijas

Iesaki draugiem