Apraksts

Dr. paed. Daiga Kalniņa grāmatā “Dārzs kā mācību vide un mācību līdzeklis” atgādina par attīstošām un aizraujošām nodarbēm zaļā vidē, kas pieejamas katram.

Grāmatas nodaļa par mācību nodarbību plānošanu ir noderīga ikvienam nodarbību plānotājam. Kā pareizi izvirzīt mērķi vai kā formulēt uzdevumus, kā izvēlēties metodes un stratēģijas? Šīs un vēl citas ikdienā noderīgas prasmes varēs pilnveidot katrs grāmatas lasītājs. Grāmatā varēs iepazīties ar zinātniski pamatotām un sistematizētām atziņām, kas ļaus izprast nodarbību plānošanas nepieciešamību un nozīmi pedagoģiskajā procesā.

Grāmatā ir daudz praktisku ideju, ko var izmantot mācību procesā dažādos mācību priekšmetos, organizējot sporta sacensībās un citus pasākumus, daudzas idejas skolotāji varēs izmantot klases stundās un projektu nedēļās. Grāmatā ir ne tikai dažādas idejas dārza ierīkošanai, bet arī konkrēti ierosinājumi mācību situācijām mūzikas, mākslas, matemātikas, valodu, informātikas, dabaszinību, sporta un citos mācību priekšmetos izglītojamajiem visdažādākajos vecumposmos. Skolas attīstības plānošanā noderīgs būs Rīgas Dabaszinību skolas izglītības ilgtspējīgai attīstībai pieredzes apraksts. Arī vecāki, kas vēlas savu bērnu attīstību virzīt mērķtiecīgi, atradīs daudzus piemērus un padomus, kā izzināt zaļo vidi un priecāties par to.

Iesaki draugiem