Apraksts

“Latviešu tautas daudzveidīgās amatu prasmes – tas ir paaudžu paaudzēs kopts darba tikums un meistarība, skaistuma izjūta, kas ļauj apvienot lietderīgo un skaisto,” uzskata Valija Nadziņa.
Grāmatā “Jostas un prievītes” autore iepazīstina ar aušanai nepieciešamajiem darbarīkiem un materiāliem, māca aprēķināt velku garumu, uztīt tos uz veltnīša un uzsiet nītis, kā arī aust ne tikai svītrainās, ziedainās un rakstainās audenes, bet arī aulejas un celaines.
Šis izdevums noderēs ikvienam, kas vēlas kopt un saglabāt senās amatu prasmes.

Publikācijas

Iesaki draugiem