Apraksts

Testi veidoti, ievērojot Integrēto mācību programmu sešgadīgiem bērniem.

Šajā burtnīcā ietverti uzdevumi, ar kuru palīdzību vecāki un pirmsskolas skolotāji varēs izvērtēt bērna sagatavotību nākamajai izglītības pakāpei.

Iesaki draugiem