Apraksts

Ar šo mācību komplektu kolēni sāk apgūt mācību priekšmetu „Literatūra”. Mācību grāmatā piedāvāti latviešu un cittautu autoru darbi, kas sniedz ieskatu Raiņa un Jura Kronberga bērnu dzejā, V. Plūdoņa poēmā „Eža kažociņš”, I. Ziedoņa literārajā pasakā, I. Samauskas, J. Zvirgzdiņa, E. B. Vaita, A. Lindgrēnes, O. L. Kirkegora stāstos. Skolēni iepazīs arī tautasdziesmas par putniem un dzīvnieku pasakas. Lai rosinātu lasītprieku, mācību grāmata piedāvā skolēniem piedalīties Lasītāju semināros, kuros viņiem būs iespēja patstāvīgi izvēlēties, lasīt un apspriest sev tīkamus literāros darbus.

Mācību grāmata, kuras moto „Es un dažādā pasaule”, rosinās skolēnus patstāvīgi papildināt savas zināšanas un redzesloku par piedāvāto tematu, izmantojot informācijas logu „Uzzini vairāk!”, kurā norādītas interneta vietņu adreses, norādes par interesantām grāmatām, teātra izrādēm, spēlfilmām u. c.


Publikācijas

Iesaki draugiem