Apraksts

Krājumā apkopoti 6. klases valsts pārbaudes darbi latviešu valodā (2008–2011) un to vērtēšanas kritēriji.
Grāmatā atrodami daudzveidīgi uzdevumi skolēnu valodas kompetences vērtēšanai. Tā palīdz novērtēt un pilnīgot skolēnu komunikatīvo kompetenci: lasīšanas prasmes, klausīšanās prasmes, rakstīšanas prasmes, runāšanas prasmes.
Pārbaudes darbi izstrādāti divos variantos, tāpēc krājums ietver daudz metodisko materiālu mācību sasniegumu vērtēšanai. To papildina nodaļa Klausīšanās uzdevumu teksti, bet pārbaudes darbos iekļautās runāšanas tēmas, temati, attēli apkopoti nodaļā Runāšanas uzdevumi.
Īpašā nodaļā piedāvātās atbildes palīdz skolēnam gan skolotāja vadībā, gan patstāvīgi novērtēt savas valodas prasmes. Šajā izdevumā skolēnu vecāki var iepazīties ar līdzšinējo valsts pārbaudes darbu saturu, vērtēšanas kritērijiem.
Skolotāji šos darbus var izmantot gan kā skolēnu mācību sasniegumu pārbaudes formu, gan arī kā ideju avotu, veidojot individuālos pārbaudes darbus saviem skolēniem.

Iesaki draugiem