Apraksts

Līgas Sausiņas mācību grāmatu „Bioloģija. Zooloģija 8. klasei” papildina skolotāja grāmata, kurā ir ieteikumi daudzveidīgu mācību metožu izmantošanai bioloģijas stundās, mācību satura apguves tematiskais plānojums, kā arī nobeiguma pārbaudes darbi un to vērtēšanas kritēriji.

Iesaki draugiem