Apraksts

Izdevuma "Klavierspēles ABC” autore Māra Aumele ir Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas absolvente, pianiste un klavierspēles skolotāja; ieguvusi profesionālo maģistra grādu mūzikā, un lepojas ar gandrīz 40 gadu pedagoģiskā darba pieredzi. Strādājusi ar mūzikas skolu un vidusskolu, Rīgas Mūzikas internātvidusskolas audzēkņiem un Mūzikas akadēmijas Vispārējo klavieru klases studentiem. Papildinājusi zināšanas, studējot literatūru klavierspēles pedagoģijā, piedaloties semināros par mūzikas pedagoģiju un klavierspēli un izstrādājot zinātnisko darbu klavierspēles specialitātē Nikolaja Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas Konservatorijas Kvalifikācijas celšanas fakultātē.

M. Aumeles pedagoģiskajā pieredzē uzkrātās atziņas atspoguļo viņas Klavierspēles ABC – skaņdarbu krājums trijās burtnīcās mazajiem pianistiem ar metodisku priekšvārdu un komentāriem. Tie adresēti klavierspēles pedagogiem un bērnu vecākiem. Interesentiem jau pazīstamas triptiha pirmās divas burtnīcas - "Sākumsoļi" (iesācējiem) un "Es jau protu spēlēt" (bērniem ar dažu mēnešu vai viena divu gadu klavierspēles pieredzei. tagad piedāvājam trešo burtnīcu „Nāciet mani klausīties!”, kas paredzēta audzēkņiem, kuri klavierspēli mācījušies vairākus gadus un spēj celt jau sarežģītākus skaņdarbus.

Iesaki draugiem