Apraksts

Rokasgrāmatā algebrā un rokasgrāmatā ģeometrijā konspektīvā formā ļoti īsi aplūkoti temati, kas ietverti vidējās izglītības standartā matemātikā. Sniegtas jēdzienu definīcijas, teorēmu formulējumi (bez pierādījumiem), dažādu matemātisku objektu īpašības un liels skaits pārveidojumu un risinājumu piemēru. Abās grāmatās ievietots alfabētiskais rādītājs.
Rokasgrāmatas izmantojamas mācību vielas atkārtošanai (piemēram, gatavojoties pārbaudes darbiem un eksāmeniem) un vajadzīgo uzziņu ātrai atrašanai.

Publikācijas

Iesaki draugiem