Apraksts

Krājumā apkopoti 12. klases centralizēto eksāmenu darbi laika posmā no 2008. gada līdz 2011. gadam, kā arī divi eksāmenu paraugi.
Šo matemātikas uzdevumu krājumu var izmantot, gan skolēni, gan skolotāji:
• skolēni pārbaudes darbus var veikt patstāvīgi, līdz ar to nostiprinot un pilnveidojot mācību stundās iegūtās prasmes matemātikā;
• skolotāji pārbaudes darbus var izmantot, gan gatavojot skolēnus centralizētajam eksāmenam, gan arī kā paraugu, veidojot savus individuālos noslēguma pārbaudes darbus.

Katra centralizētā eksāmena matemātikas eksāmena darba noslēgumā pievienoti ieteicamie vērtēšanas kritēriji.
Krājuma beigās ir dotas visu uzdevumu atbildes, kā arī otrās un trešās daļas uzdevumiem ir doti skaidrojumi un risinājumi, dažkārt pat vairāki paņēmieni. Darbam ir pievienotas arī formulas.

Iesaki draugiem