Apraksts

Autoru kolektīva sagatavotā mācību grāmata ir pārbaudīta vērtība, jo jau desmito gadu palīdz skolēniem dziļāk un nopietnāk apgūt literatūras pasaules saturisko un žanrisko daudzveidību. Bagātīgi ilustrēta un papildināta ar tekstu metodiskajām apdarēm, grāmata skolēniem atklāj I. Ziedoņa dzejas un epifāniju paradoksus, O. Vācieša lirikas sociālo jūtīgumu. Ieskatīties senākajās ģimenes tradīcijās mudina tautasdziesmu kopa par latviešu godiem, patriotismu audzina A. Grīna novele, R. Blaumaņa un V. Plūdoņa liroepiskie sacerējumi, bet ieskatu Latvijas pirmās brīvvalsts dzīvē pagājušajā gadsimtā sniedz lieliskā prozas stilista A. Eglīša atmiņu romāna “Pansija pilī” fragmenti. Aktīvu sarunu par dzīvības trauslumu un saudzību pret to rosina A. Čaka un R. Ezeras īsprozas darbi. Mūsu kaimiņzemju literatūru pārstāv igauņu klasiķa Fr. Tuglasa poētiskā novele. Mācību gada noslēgumā skolēnus ieintriģēs slavenās angļu kriminālžanra rakstnieces A. Kristi klasiskais romāns “Austrumu ekspresis”.

Iesaki draugiem