Apraksts

Grāmatā sniegti praktiski padomi, kā veidot tikumisko vērtību izpratni pirmsskolas vecuma bērniem. Vērtības nav jāmāca kā priekšmets, bet gan jāapgūst pārdomāti organizētā pedagoģiskajā procesā. Autoru piedāvātajās nodarbībās pirmsskolēni klausās un pārrunā pasakas, iet rotaļās, spēlē spēles, darina dažādus izstrādājumus, dzied dziesmas un mācās draudzīgi sadzīvot.
Grāmata būs labs palīgs pirmsskolas skolotājam, lai pilnveidotu bērnu izpratni par godīgumu, labestību, izpalīdzību, darba tikumu, ģimeni un citām vērtībām.
Izdevumu papildina krāsains attēlu ielikums.

Materiālu var iegādāties arī izglītības iestādes (juridiskas personas) izmantošanai tiešsaistes mācību materiālu platformā Māconis. Šādā gadījumā pēc iegādes saņemsiet aktivizācijas kodu, ko nepieciešams aktivizēt Māconī. Materiālu var izmantot vienu gadu no aktivizācijas dienas.

Iesaki draugiem