Apraksts

Metodiskajā līdzeklī ir trīs paragrāfi. Pirmajā paragrāfā sniegti vispārēji metodiski apsvērumi, kas nav saistīti ar konkrētiem mācību grāmatas tematiem. Otrajā paragrāfā autori iesaka, ar kādu metodisko pieeju mācīt tematus, pie kuriem jāatgriežas visā matemātikas kursā (skaitļi, matemātiskās darbības, teksta uzdevumi u. tml.). Trešajā paragrāfā atrodami komentāri par katra mācību grāmatā ietvertā temata mācīšanu. Pielikumā doti paskaidrojumi par iepriekš minēto darba burtnīcās iebrošēto krāsaino lapu izmantošanu.

Iesaki draugiem