Apraksts

Grāmatā “Ģeometrija pamatskolai tabulās un shēmās“ iekļauti pamatskolas ģeometrijas būtiskākie jautājumi; temata materiāls izklāstīts maksimāli īsā un uzskatāmā formā.
Šajās shēmās un tabulās formulēti nozīmīgākie jēdzieni, definīcijas, teorēmas un formulas. Tabulas un shēmas palīdz vispārināt un sistematizēt pamatskolas ģeometrijas kursa zināšanas. Šo mācību līdzekli var lietot vienlaikus ar jebkuru pamatskolas mācību grāmatu.

Šis mācību līdzeklis būs lielisks palīgs gan skolēniem, gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem.

Skolotājs var izmantot tabulas:
• gatavojoties stundai;
• izklāstot jauno vielu;
• veicot rakstisku vai mutisku pārbaudi.

Skolēns var izmantot tabulas:
• strādājot patstāvīgi,
• tematiski vai kompleksi atkārtojot vielu.


Skolēna vecāki var izmantot tabulas:
• skolēna zināšanu pārbaudei;
• savu zināšanu atsvaidzināšanai .

Iesaki draugiem