Apraksts

Mācību grāmatā ietvertais mācību saturs sakārtots 7 nodaļās. Skolēniem zināmās komunikatīvās tēmas tiek papildinātas ar jaunu, pusaudžu interesēm atbilstošu un rosinošu problēmu loku. Grāmatas oriģinālais noformējums palīdz skolēniem orientēties mācību vielas izklāstā, pielietot grāmatas materiālu, izmantot papildu informāciju, atkārtot nozīmīgākās tēmas, salīdzināt krievu valodas un latviešu valodas konstrukcijas, rosina patstāvīgam darbam ar grāmatu. Lai motivētu skolēnus lasīt dažādu žanru autentiskos tekstus, ir izveidota literārā lappuse. Mācību grāmatas beigās ir ievietotas gramatikas tabulas, komunikācijā biežāk lietojamās frāzes un teicieni, krievu-latviešu tulkojošā vārdnīca ar skaidrojumiem.

Šajā e-grāmatā ir iekļautas norādes uz ārējām saitēm, kas ir aktīvas darba publicēšanas brīdī. Lūdzam ņemt vērā, ka šie resursi var tikt mainīti, laboti, papildināti vai dzēsti jebkurā brīdī. Apgāds Zvaigzne ABC nav šī satura izstrādātājs un neatbild par e-grāmatā iekļauto ārējo resursu aktualitāti un atbilstību.

Iesaki draugiem