Apraksts

Brīnišķīga grāmata pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kas rosina bērnus zīmēt, gleznot, darboties ar spiedogiem un plastilīnu, veidot kolāžas un darināt papjēmašē darbiņus.
Mazos māksliniekus iedvesmos lieliskas ilustrācijas, kurās soli pa solim parādīta darba tapšanas gaita, kā arī detalizēti darba gaitas apraksti.

Publikācijas

Iesaki draugiem