Apraksts

Mācību līdzekļu komplekts “Matemātika 1. klasei” (autoru kolektīva vadītājs Jānis Mencis (sen.)) ne tikai jaunā noformējumā, bet arī jaunā salikumā.

Turpmāk četru darba burtnīcu vietā pirmklasniekiem būs tikai divas burtnīcas.

Pirmā burtnīca (48 lpp.) - RUDENS un ZIEMA.
Šajā burtnīcā apvienotas līdzšinējās PIRMĀ un OTRĀ burtnīca.

Otrā burtnīca (32 lpp.) - PAVASARIS un VASARA.
Šajā burtnīcā apvienotas līdzšinējās TREŠĀ un CETURTĀ burtnīca.

PIELIKUMĀ IR 16 krāsainas lapas (cipari, figūras, monētas, cikliskās ķēdītes, loģiskās operācijas, signālkartītes). Līdz šim minētie materiāli bija ievietoti TREŠAJĀ un CETURTAJĀ burtnīcā.

Sīkāki komentāri par pielikuma izmantošanu atrodami metodiskajā līdzeklī skolotājiem “Matemātika 1. klasē”.

Iesaki draugiem