Apraksts

Grāmata sniedz izpratni par renesanses, baroka un klasicisma mākslas procesiem, kas ilga no protorenesanses 13. gs. 2. pusē līdz pat 18. gs. beigām. Izdevumā apkopotas ziņas par tolaik ievērojamāko Eiropas valstu arhitektūras un tēlotājas mākslas pieminekļiem un to autoriem.
Grāmata izmantojama kā mācību līdzeklis dažādās izglītības iestādēs.

Iesaki draugiem