Apraksts

Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu, izmantojamo mācību metožu un paņēmienu izklāstu, mācību vielas konspektīvu metodisko apdari, pārbaudes darbus, to vērtēšanas kritērijus un pareizās atbildes.

Iesaki draugiem