Apraksts

Izcilā meditācijas skolotāja un garīgā ceļa praktiķa, benediktiešu mūka Lorensa Frīmena (Laurence Freeman, 1951) nozīmīgākais darbs "Jēzus - iekšējās pasaules skolotājs" ir pasaulē plaši pazīstama grāmata, kurā dziļi, saistoši un nedogmatiski tiek aprakstīti cilvēka esības dziļumi un ceļš uz tiem.

"Gandrīz katrs cilvēks pirmo soli sevis izziņā sper kāda ārējās pasaules skolotāja mudināts. Tas var būt cilvēks, grāmata vai notikums. Taču jau Augustīns teicis, ka, dodoties dziļumos, mūsu atkarība no ārējiem skolotājiem samazinās, jo satiekam kādu citu - iekšējās pasaules - Skolotāju. Mūsu dzīlēs plūst negaidīta, neaptverama, dzīva gudrība. Ja tai paklausīsim, beidzot iemācīsimies dzīvot. Avilas Terēze, stāstot par ceļu uz esības centru cauri septiņiem mājokļiem, raksta: "Visu mājokļu dziļākajā vietā atrodas galvenais, kurā starp Dievu un dvēseli notiek noslēpumainas lietas."
Varbūt ir pienācis laiks iepazīties ar esības centru? Tad Lorensa Frīmena grāmata var būt ļoti noderīgs palīgs." Juris Rubenis

Latviešu lasītājiem Lorensa Frīmena vārds jau ir pazīstams no sadarbībā ar Juri Rubeni kopīgi veidotās grāmatas "Krīzes iespējas.
Meditācija kā dzīves līdzsvarošanas māksla."

Tēvs Lorenss Frīmens ir dzimis Anglijā, studējis Angļu literatūru Oksfordas Universitātē, strādājis Apvienoto Nāciju Organizācijā, ka arī banku jomā un žurnālistikā. 1977. gadā viņš iestājās katoļu benediktiešu klosterī Londonā. Frīmena garīgais vadītājs bija slavenais benediktiešu mūks tēvs Džons Meins, kurš kristīgās meditācijas praksē ieveda arī Frīmenu. Sekoja teoloģijas studijas Montreal un McGill universitātēs Kanādā. 1991. gadā tēvs Lorenss atgriezās Londonā, lai uzsāktu jaundibinātās Pasaules kristīgās meditācijas kopienas Starptautiskā centra darbību. Lielāko daļu laika viņš pavada, ceļojot pa pasauli un apciemojot meditācijas grupas daudzās valstīs, vadot seminārus, rekolekcijas (retrītus) un uzrunājot plašus sabiedrības slāņus.

No angļu valodas tulkojis Kārlis Žols, redaktore Zane Seņkova, Aigara Truhina vāka dizains.

Publikācijas

Iesaki draugiem