Apraksts

Latvijas radio režisore un runas pedagoģe Antonija Apele (1932) dzimusi Latgalē, jaunībā sapņojusi kļūt par pianisti, absolvējusi Svešvalodu fakultāti, 1958. gadā iestājusies Teātra fakultātes režisoros, četrus skaistus gadus strādājusi Liepājas teātrī, bet mūža lielāko daļu – Latvijas radio. Viņa ir aptuveni pusotra simta radioiestudējumu režisore. Antonija Apele ir nenogurstoša runas pedagoģe – vairāku paaudžu aktieri, žurnālisti, televīzijas un radio diktori un pat dažs ministrs ir Antonijas Apeles audzēkņi.

• Cilvēki, kas iziet viņas skolu, pareizi runā visu mūžu. Diāna Bērza, radio režisore
• Leģendāra runas mākslas skolotāja. Kārlis Streips, žurnālists


Skolotāji un lektori, politiķi un valstsvīri, topošie advokāti un bērnudārza audzinātāji, sarīkojumu un ceremoniju vadītāji, absolventi un abiturienti, bakalauru un promocijas darbu aizstāvētāji, māmiņas, kurām jāteic pateicības vārdi audzinātājai, un tēvi, kuriem jāvada skolas vecāku sapulces...visi, kam nākas vai patīk publiski uzstāties – šī grāmata domāta tieši jums!

Grāmatas mērķis ir
• atgādināt latviešu valodas skaņu pareizas izrunas likumus
• piedāvāt vingrinājumus, kas nepieciešami, lai iegūtu un saglabātu elastīgu runas aparāta muskulatūru
• piedāvāt vingrinājumus pareizas elpošanas izkopšanai un balss diapazona paplašināšanai
• ar piemēriem radīt priekšstatu par to, kas ir teksta loģiskā analīze
• sniegt draudzīgus ieteikumus, kas noder pirms publiskas uzstāšanās

Audiomateriāls pieejams šeit.

Publikācijas

Iesaki draugiem