Apraksts

Inguna Bauere (1960) dzimusi Cēsīs, beigusi Jelgavas Lauksaimniecības akadēmiju, dzīvo Piebalgā un strādā Ērgļu arodvidusskolā par būvniecības priekšmetu skolotāju. Rakstniece ir jau sešu iznākušu grāmatu autore, četras no tām ir romāni. „Kļūdas labojums” ir viņas pirmais jaunatnei domātais darbs.
Veco Kalniņu mājās negaidīts pārsteigums: ne saukta, ne gaidīta uz palikšanu ieradusies gadus desmit neredzētā, jau no atmiņas izdzēstā mazmeita. Zandai tagad ir piecpadsmit gadu, un viņas dzīve nekādā ziņā nav saucama par laimīgu. Pie tā savu tiesu vainas apzinās arī Kalniņi.
Kādu dienu Zanda, ilgodamās, kaut šis jaukais ģimeniskuma laiks nekad nebeigtos, uzdod vecmāmiņai dīvainu jautājumu: „Vai tu mani mīlētu arī tad, ja mēs nebūtu radinieces?”
Grāmata „Kļūdas labojums” ir konkursa „Zvaigznes grāmata 2007. Latviešu oriģinālliteratūra bērniem un jauniešiem” laureāte.

Iesaki draugiem