Apraksts

Mācību grāmatas saturs pilnībā atbilst Vidējās izglītības standartam matemātikā. Komplektā ietilpst grāmata divās daļās un divi vingrinājumu krājumi.
Mācību grāmata veidota, ievērojot „spirāles” principu, t.i., atgriežoties atkārtoti pie viena un tā paša jautājuma. Viss teorētiskais materiāls ilustrēts ar piemēriem un pilnībā atrisinātiem uzdevumiem.
Grāmatas 1.daļā ir septiņas nodaļas, kas aptver 10. un daļēji 11. klases vielu; šajās nodaļās aplūkotas algebriskas izteiksmes, dažādi vienādojumi un nevienādības, kā arī funkcija un tās īpašības, bet plašāk – eksponentfunkcija un logaritmiskā funkcija.
Teorētiskā materiāla nostiprināšanai un izpratnes kontrolei kopā ar mācību grāmatu paredzēts lietot uzdevumu krājumu „Algebras vingrinājumu komplekts vidusskolai 1. daļa” (aut. Valdis Ziobrovskis un Rita Caunīte ).

Iesaki draugiem