Apraksts

Pedagoģes un ilggadējas reliģijas mācības skolotājas Ingas Rubenes grāmatas „Kristīgā meditācija bērniem. Praktiski ieteikumi vecākiem un skolotājiem” tapusi, lai palīdzētu bērnam attīstīt personību, dotu iespēju būt patiesam, īstam un viengabalainam. Lai palīdzētu bērnam attīstīties vispusīgi, ir svarīgi atrast pareizu līdzsvaru starp iekšējo un ārējo pasauli, starp to, kas ir ap viņu, un to, kas ir viņš pats.
Pieaugušajiem meditācija ir jauna sevis atrašana, bet bērniem – sevis nepazaudēšana, savas patiesās būtības attīstīšana un veidošana.Viņiem šis ceļš ir vieglāks, jo viņi nav tik tālu aizgājuši paši no sevis.
Grāmatā sniegtas ne tikai teorētiskas atziņas, bet arī vienkārši praktiski padomi, kā uzsākt meditāciju, kāds ir vēlamais bērniem piemērotais meditācijas ilgums, kādas meditācijas pozas izvēlēties u.c.

Iesaki draugiem