Apraksts

Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Aina Blinkena mūžu veltījusi latviešu valodas kopšanai gan tādos fundamentālos izdevumos kā divsējumu „Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika” vai latviešu literārās valodas vēsture, gan neskaitāmos citos darbos un rakstos par dažādiem valodniecības jautājumiem. Taču galvenokārt autores vārds saistās ar darbu „Latviešu interpunkcija” (1. izdevums – 1969.g.). tā ir praktisku padomu grāmata, kurā gudrību pasmeļas studenti un skolotāji, korektori un redaktori un katrs, kas ciena un mīl latviešu valodu, kas vēlas, lai tā attīstoties saglabātu savu bagātību un tīrību, bet galvenais – izteiksmes skaidrību.

Iesaki draugiem