Apraksts

Mācību saturs ir veidots tā, lai ikviens skolēns matemātikas mācīšanos uztvertu kā saistošu, interesantu un ļoti noderīgu darbošanos. Jaunu jēdzienu skaidrošanai tiek izmantoti atraktīvi tēli – divas pelītes, kas „darbojas” kopā ar bērnu, lai mācīšanās process noritētu aizrautīgi, nepiespiesti un ar prieku. Arī 2. klases mācību grāmatā iekļauta nodaļa „Ko es pats varu atklāt?”, lai veicinātu skolēnu meklējumdarbību.
Kā jau redzams pēc mācību grāmatas uzbūves, mācību saturs un uzdevumi ir veidoti tā, lai veicinātu, skolēnu sadarbību, situāciju analīzi, lēmumu pieņemšanu, paškontroli un izpratni par ētiskām vērtībām, skolēnu radošās un kritiskās domāšanas attīstīšanu.

Iesaki draugiem