Apraksts

Latviešu valodas gramatikas rokasgrāmata paredzēta skolēniem, studentiem un visiem, kas apgūst latviešu valodu. Tā palīdzēs nostiprināt zināšanas tiem, kas latviešu valodu lieto ikdienā. Grāmatā saprotami un uzskatāmi (krievu valodā) izklāstīti latviešu valodas gramatikas pamati. Tie apkopoti pārskatāmās tabulās un bagātīgi papildināti ar piemēriem.

Iesaki draugiem