Apraksts

Jadvigas Neilandes grāmata „ Komersanta ABC” iedrošina ikvienu, kas vēlas mainīt savu pašreizējo dzīvi, uzsākt uzņēmējdarbību, līdz ar to radīt jaunas darba vietas. Tajā ietverta izsmeļoša informācija par jautājumiem, kas svarīgi katram komersantam ikdienas darbībā: par uzņēmuma reģistrāciju un likvidāciju, grāmatvedību, nodokļu veidiem, darba tiesiskajām attiecībām, samaksu un atpūtas laiku, darba aizsardzību, dokumentu uzskaiti, preču apriti u.c.

Grāmata noderēs gan pašnodarbinātajiem, gan liela uzņēmuma īpašniekiem, gan grāmatvežiem, personāldaļu vadītājiem, juristiem, nodokļu konsultantiem, pedagogiem, studentiem, gan skolēniem.

Jadviga Neilande (1971) ir sertificēta nodokļu konsultante, lektore, auditore, grāmatvede un juriste. Izveidojusi SIA „T&D ADVANCE” un ir tās valdes priekšsēdētāja. Viņas padomi un ieteikumi, kas balstās ne tikai uz plašām teorētiskām zināšanām, bet arī praktisku pieredzi, regulāri tiek publicēti vadošajos Latvijas preses izdevumos.

Iesaki draugiem