Apraksts

Fantastiska, aizkustinoša un iedrosminoša grāmata bērniem no 5 gadu vecuma, kā arī vecākiem un audzinātājiem. Autores rosina diskutēt par ļoti smagu tēmu – vardarbību un mobingu bērnudārzā un sākumskolas skolēnu vidū. Grāmatā ir minēti paņēmieni, kā bērns var apturēt pret sevi vērstu agresiju.
Līdztekus apburošām ilustrācijām un emocionālam stāstījumam, grāmata sniedz bagātīgu materiālu sarunām ar bērniem par pašcieņu un pašaizsardzību. Tā piedāvā arī praktiskus un vecuma grupai saprotamus iespējamos situācijas risinājumus.
Grāmatā ietverts dziesmas teksts, kas ir ļoti būtisks problēmas izpratnei. Tas ar gaišu vieglumu ir kā skaitāmpants bērnam grūtībās.

Iesaki draugiem