Apraksts

Mācību līdzeklis paredzēts latviešu valodas apguvei 9. klasē, gatavojoties Valsts pārbaudes darbam. To skolēni var izmantot patstāvīgajam darbam, bet skolotājs – mācību vielas nostiprināšanas procesā mācību stundās. Darba lapas sakārtotas nodaļās: lasīšana, valodas sistēmas izpratne, rakstīšana. Atsevišķā nodaļā tiek piedāvātas tēmas publiskajai runai. Krājumā ietverta arī praktiskā darbā noderīga nodaļa, kurā ievietotas atbildes un vērtēšanas kritēriji, kas apkopoti tabulās. Katra nodaļa veidota tā, lai veicinātu skolēnu izziņas intereses un mācību motivāciju.

Iesaki draugiem