Apraksts

Vingrinājumu krājums paredzēts latviešu valodas apguvei 9. klasē, lai atkārtotu iepriekšējos mācību gados apgūtos svarīgākos ortogrāfijas un interpunkcijas jautājumus. Zināšanu atkārtošanas un nostiprināšanas uzdevumi liek skolēnam analizēt, secināt, kā arī pilnveido lasītprasmi un veicina jaunradi.

Skolēni krājumā ievietoto materiālu var izmantot patstāvīgajam darbam, gatavojoties pamatskolas gala pārbaudījumam, un skolotāji – mācību vielas atkārtošanas procesā.

Iesaki draugiem