Apraksts

Komplekts, kas sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas, pārbaudes darbu burtnīcas un skolotāja grāmatas, ir tiešs turpinājums un noslēgums pamatskolas dabaszinību kursam.
Darba burtnīcā doti uzdevumi, kas palīdz nostiprināt apgūtās zināšanas un prasmes, kā arī paredzēta vieta eksperimentu rezultātu un secinājumu ierakstīšanai.

Iesaki draugiem