Apraksts

Darba burtnīca izmantojama kā mācību līdzeklis zināšanu un prasmju veidošanai, nostiprināšanai un atkārtošanai. Tās saturs atbilst jaunajai matemātikas programmai. Uzdevumi sakārtoti dažādās grūtības pakāpēs. Teksta uzdevumus papildina shematiski zīmējumi, lai ar vizuālās uztveres palīdzību skolēns labāk izprastu daļu un procentu rēķinus. Piedāvātie paraugi rosina mēģināt uzdevumus risināt patstāvīgi, saskatot to pielietojamību ikdienas dzīvē.

Iesaki draugiem