Apraksts

Mācību grāmata veidota atbilstoši ieteicamajai programmai latviešu valodā speciālo skolu 1.–9. klasei. Tā ir turpinājums mācību grāmatai „Latviešu valoda 2. klasei I”.
Grāmatā ietverti uzdevumi, vingrinājumi un īsi lasāmi teksti, kas atbilst skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem vajadzībām. Daudz uzmanības veltīts tam, lai rosinātu interesi par mācāmo tematu, vēlmi un motivāciju mācīties. Mācību grāmatā veiksmīgi variēti dažādi uzdevumi gan izziņas procesu, gan runas un valodas attīstīšanai. Pārdomāti iekļauti spēļu elementi un rotaļas. Tāpat kā pirmajā daļā, grāmatas atvēruma vienā pusē ir mācību materiāls valoddarbības prasmju attīstīšanai (lasīšana, runāšana, klausīšanās), otrā – zināšanām par valodu un rakstītprasmes pilnveidei. Šajā grāmatā iekļauti temati: Teikums, Darbību nosaukumi, Īpašību nosaukumi, Vārda dalīšana zilbēs. Grāmatas noslēgumā ietverts mācību gada laikā apgūto tematu atkārtojums.

Iesaki draugiem