Apraksts

Latviešu valodas pareizrakstības vingrinājumi pamatskolai:
viegli saprotami pareizrakstības likumi;
20 vingrinājumi (katrā 4 uzdevumi) valodas prasmju nostiprināšanai;
atbildes;
vērtēšanas kritēriji.

Krājums skolēnam piedāvā:
patstāvīgi nostiprināt un pārbaudīt zināšanas un prasmes vārdu pareizrakstībā;
mācīties gan individuāli, gan grupā kopā ar klasesbiedriem;
attīstīt prasmi objektīvi novērtēt savu veikumu.

Iesaki draugiem