Apraksts

Jau iepriekš izdoto un labi novērtēto mācību komplektu “Matemātika. Algebra katrai stundai” 7., 8. un 9. klasei (autores Silva Januma un Inese Lude) papildina mācību komplekts “Matemātika. Ģeometrija katrai stundai”.

LR IZM apstiprinātā komplektizdevuma mācību grāmatā “Matemātika. Ģeometrija katrai stundai. 7. klase” (tāpat kā atbilstošajā algebras grāmatā) visi 7. klasē aplūkojamie ģeometrijas temati sadalīti pa stundām, pamatā ievērojot vienotu struktūru – stundu ievada teorētiskā daļa un uzdevumu atrisināšanas piemēri, pēc tam seko klases darbs (aprēķinu un konstrukciju uzdevumi, testi, praktiskie darbi), bet noslēgumā – mājas darbs. Mācību grāmatā pēc katras nodaļas ievietoti kontroldarbi (katrs – divos variantos). Savukārt pēdējās stundas paredzētas atkārtojumam. Skolēnu izpratni un interesi par ģeometriju sekmēs grāmatā parādītā ģeometrijas saistība ar reālo dzīvi, kas atklāta daudzos krāsainos attēlos.

Mācību grāmatas autores Baiba Āboltiņa un Silva Januma ir Latvijā plaši pazīstamas pedagoģes un mācību literatūras veidotājas: Baiba Āboltiņa ir mācību grāmatas “Ģeometrija vidusskolai” autore, Latvijas Universitātes pasniedzēja un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotāja, bet Silva Januma – daudzu mācību grāmatu un metodisko līdzekļu autore, kā arī matemātikas skolotāja K. Videnieka Rīgas 77. vidusskolā.

Publikācijas

Iesaki draugiem