Apraksts

Darba burtnīcā piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, kurus veicot skolēni varēs nostiprināt zināšanas un prasmes latviešu valodā un dziļāk izprast literāro tekstu, kas piedāvāts mācību grāmatā „Literatūra 8. klasei”.
Skolotājiem šī darba burtnīca paver iespēju pilnveidot darbu mācību stundā, dažādot mājasdarbu un pārbaudes darbu uzdevumus, akcentējot latviešu valodas nozīmi literārā darba tapšanā un uztverē.

Iesaki draugiem