Apraksts

Grāmatā dots mācību satura plānojums pa stundām, sniegti metodiskie komentāri un vērtīgi ieteikumi tematu efektīvākai mācīšanai, apgūstamo jēdzienu pārskats, kā arī pārbaudes darbu paraugi (A un B variants) un ieteikumi to vērtēšanas formai un kritērijiem.
Grāmatas 4.nodaļā ievietoti iespējamo projektu un pētniecisko darbu paraugi.

Iesaki draugiem