Apraksts

Skolotāja grāmata ietver mācību programmu, mācību metožu un paņēmienu izklāstu, pārbaudes darba paraugu, atsevišķu uzdevumu atbildes u. c. materiālus.
Tā kā metodiskās nostādnes darbam ar komplektu Latviešu valoda vidusskolai detalizēti izklāstītas I daļas skolotāja grāmatā, tad II daļas skolotāja grāmatā tām pievērsta mazāka uzmanība; komplekta autori piedāvā praktiskus ieteikumus mācību procesa organizācijai.

Iesaki draugiem