Apraksts

„Dzīvojamo māju pārvaldīšana” ir pirmā grāmata, kurā apkopoti dzīvojamo māju pārvaldīšanas teorētiskie un praktiskie aspekti.
Grāmata sastāv no divām daļām. Grāmatas pirmā daļa ietver Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma komentārus, savukārt otrā daļa – uz dzīvojamo māju pārvaldīšanu attiecināmus metodiskos materiālus.
Grāmatas autori ir piedalījušies likuma izstrādē Saeimā, kā arī situācijas izpētē dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā Latvijā pirms likuma tapšanas, analizējuši tiesu praksi un ikdienā saskārušies ar praktiskas dabas jautājumiem un strīdiem pārvaldnieku un īpašnieku starpā.
Grāmata būs noderīga visiem interesentiem, kas iesaistīti dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesā – gan dzīvojamo māju īpašniekiem un dzīvokļu īpašniekiem, gan pārvaldniekiem, gan arī likuma piemērotājiem – pašvaldībām un tiesām, gan dzīvokļu tiesībās praktizējošiem juristiem.

Iesaki draugiem