Apraksts

Lilitas Svirževskas sagatavotajā špikerī Bioloģija. Botānika. Jautājumi un atbildes ir īsi aplūkota augu uzbūve, dzīvības procesi, klasifikācijas principi, galvenās augu grupas un augu praktiskā nozīme, kā arī kultūraugu izcelsme. Tas iepazīstina arī ar augu aizsardzības principiem, ekosistēmām un vairākām organismu grupām, kuras neiekļaujas ne augu, ne dzīvnieku valstī – aļģēm, sēnēm, ķērpjiem, baktērijām un vīrusiem. Grāmatiņa paredzēta gan pamatskolēniem, lai labāk sagatavotos dažādiem pārbaudes darbiem, gan vidusskolēniem, lai atkārtotu botāniku pirms eksāmena un ieskaitēm.

Iesaki draugiem