Apraksts

Lekciju kurss par vēlīnās antīkās pasaules un agrīnās kristietības antropoloģiju un ētiku ir tikai neliels ievads kristīgās domas vēsturē – būtībā lasāma grāmata plašam interesentu lokam. Grāmatā ir tādas tēmas kā viduslaiku filozofijas specifika, viduslaiku filozofijas antīkie avoti, gnosticisma un maniheisma ētika, patristika un apoloģētika, grieķu apoloģēti, aleksandrieši, grieķu baznīctēvi.

Iesaki draugiem