Apraksts

Sērijā „Lekciju kurss” izdots pazīstamā filosofa un kultūrvēsturnieka Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa profesora Andra Rubeņa darbs „Rietumu baznīctēvu antropoloģija un ētika. Augustīns. Boēcijs. Mūku garīgums”, kas turpina lekciju ciklu ētikas un viduslaiku filosofijas vēsturē.
Autors raksturo kristīgās ētikas galvenās iezīmes, dalās pārdomās par viduslaiku mūku garīgumu un tikumisko audzināšanu. Galvenā uzmanība veltīta Svētā Aurēlija Augustīna (354–430) un Boēcija (ap 480–526) darbībai un viņu sacerējumu analīzei. Aprakstīta arī Karolingu renesanse un latīņu patristikas noslēgums.
Lekciju cikls adresēts studentiem, bet tas varētu ieinteresēt visus, kurus saista filosofijas vēsture un īpaši viduslaiku kristīgās filosofijas pamatnostādnes.

Iesaki draugiem