Apraksts

Autors V. Reņģe par grāmatu raksta: ”Šīs grāmatas galvenais uzdevums ir piesaistīt uzmanību tādām mūsdienu sociālās psiholoģijas tēmām, kuras līdz šim latviski izdotajā literatūrā ir tikušas tikai pieminētas vai arī nav aplūkotas vispār. Grāmata nav domāta kā derīgu dzīves padomu krājums. Tā iepazīstina ar sociālās psiholoģijas zinātni, kuras atziņas ļauj katram cilvēkam pašam atrast vajadzīgo pieeeju dažādās situācijās.”

Iesaki draugiem