Apraksts

Grāmatā aplūkoti galvenie personības psiholoģijas jautājumi — temperaments, raksturs, personības psiholoģiskās īpašības, vajadzību struktūra u. c. Lekciju noslēgumā sniegts personības pētīšanas metožu apraksts, kā arī ieskatam doti atsevišķi testi (H. Aizenka, S. Marlova-Krouna, H. Šmišeka u. c. testi), to “atslēgas” un rezultātu skaidrojumi.

Iesaki draugiem