Apraksts

Krājumā apkopoti valsts pārbaudes darbi latviešu valodā 6. klasei (1998–2007), to vērtēšanas kritēriji un pareizās atbildes.
Šis krājums skolēniem palīdzēs pārbaudīt klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes, strādājot gan skolotāja vadībā, gan patstāvīgi, un sagatavoties veiksmīgai turpmāko valsts pārbaudes darbu kārtošanai.

Iesaki draugiem