Apraksts

Mācību līdzeklis ir izdots divās daļās. Tā saturs atbilst tehnisko augstskolu augstākās matemātikas kursa programmai.
Otrajā daļā ir 12 nodaļas, kurās aplūkoti visi integrālrēķini, lauka teorijas elementi, diferenciālvienādojumi un rindas.
Katra nodaļa sākas ar īsu teorijas izklāstu, kur definēti pamatjēdzieni un dotas pamatformulas. Pēc tam seko uzdevumu risinājumu paraugi ar paskaidrojumiem, un katra temata noslēgumā norādīti uzdevumi patstāvīgai risināšanai.

Publikācijas

Iesaki draugiem