Apraksts

Izcilais indiešu domātājs un garīgais skolotājs Džidu Krišnamurti (1895 – 1986) ilgus gadus ceļoja pa pasauli, uzstājoties ar publiskām lekcijām. Viņš pasludināja, ka nepieder nevienai tautībai, reliģijai un filozofijai, un sarunās ar studentiem, skolniekiem un skolotājiem noliedza formālos rituālus un dogmas, pētīja sabiedrību un cilvēkus degradējošās izpausmes un iestājās par mieru starp valstīm un tautām.

"Primārais nesaskaņu cēlonis mūsu attiecībās ir pats cilvēks, indivīds, kurš ir visu alku centrs. Ja mēs spētu apjēgt, ka vissvarīgākais ir nevis tas, kā rīkojas kāds cits, bet gan tas, kā rīkojas un reģē katrs no mums pats, un ja mēs pēc būtības un dziļi izprastu šīs rīcības un darbības, attiecībās notiktu dziļas radikālas pārmaiņas."

"Uz savstarpēju vajadzību balstītas attiecības rada tikai konfliktu. Lai cik atkarīgi cits no cita mēs būtu, mēs izmantojam cits citu kādam nolūkam, kādam mērķim. Ja visu laiku tiek domāts par šo mērķi, attiecības nepastāv."

"Es esmu izveidojis priekšstatu par tevi un tu esi izveidojusi priekšstatu par mani, tāpēc mūsu attiecības pastāv starp šiem diviem priekšstatiem...Šis attiecības sauc par mīlestību; šajās attiecībās ir pieķeršanās un attiecīgi viss pārējais, un mēs turamies pie tā - šī priekšstata."

Iesaki draugiem