Apraksts

Izdevums paredzēts vidusskolēniem, gatavojoties mācību stundām, kārtējiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem. Grāmatā apkopoti ekonomikā visbiežāk lietotie grafiskie modeļi un shēmas, aprēķinu pamatformulas un svarīgāko terminu definīcijas un skaidrojumi.

Iesaki draugiem